“Fack Ju Göthe” verstößt gegen die Sitten – kein Markenschutz möglich!

  • “Fack Ju Göthe” verstößt gegen die guten Sitten

“Fack Ju Göhte” für Richterohren “zu vulgär” – Markenschutz abgelehnt